Mätteknik · VLF-test · Positionering · kabelbestämma

VLF -testing 0,1 Hz · mantelfel-testing

 • idriftagningtesting för nytillverking · Extension · Reparation

Varför måste en idriftagningtesting utföras?

 • Överensstämmelse med lagar, tekniska och operativa regler
 • Test enligt Tysk BGV A3
 • DIN VDE 0276 del 620 och del 621 · Din VDE 0105
 • Undvikande av olyckshändelser
 • Revisioner enligt officiella krav i andra stater enligt specifikationer

Kvalitetskontroll !

 • Ökning av drifts- och försörjningssäkerhet
 • Kvalitetskontroll av montering och material
 • Undvik funktionsfel och fel
 • Säkra nätkvaliteten
 • Värdehantering av din växt

Examen alternativ och typer :

 • VLF Sinus 1…42,5 kV (60kVpeak) 0,1 Hz
 • VLF fyrkantvåg 1…60 kV
 • gasisolerade- (SF6) & Luftisolerade system

Mantelfel-testing :

 • Kvalitetskontroll av installation och material

Kabelplats · Arbeta med ljudsändare / mottagare

Plats för :

 • Begravda kablar · rör
 • ≤36 kVMellanspänning · Lågspänning · Telekommunikation, telekontroll, kabel-tv och kommunikationslinjer · Tomma rör · Metallrör · Rörändar · Överföringsrör
 • Banbestämning · Djupbestämning · Plankorrigering · Planera slutförandet
 • Kablarna kan som regel förbli i drift för att bestämma rutten

Val kabel

 • begravd kabel · Kabel vars anslutning inte kan fastställas entydigt, genom design eller direkt

Fasbestämning

 • Preliminärt test av begravda kablar · Överledning · i jordat tillstånd · vars fastilldelning inte är känd · på uttag och kabeländar
 • Kontrollera · innan du slår på strömbrytaren

Mätningar error

 • begravda kablar · linje vars fel är jordkänslig
 • mantelfel -testing, -förplats och -plats (skön positionering)

Jordartsprovare

 • av nya och befintliga jordelektroder

Jag försöker ständigt utöka mätprogrammets uppgift. att slutföra