prestation-dokument

prestation-dokument: AMT-Elektrotechnik

Fungerar på mellanspänningsnätverk upp till 36 kV

 • Slutkontaktdon till plastkabel · Inomhus · Utomhus · Isolerad · Utvändig kona · Invändig kon (Pfisterer Connex)
 • Avsluta kontakten till jordkabeln · SF6 · Oljeluckans lock
 • Muffmontering på plastkabel (NA2XS (F) 2Y · N2XSY · AXAL · …) · Jordkabel (NAKLEY · NEKEBA · NAKBA · …) Kopplingshylsor · Övergångshylsor · Grenmuffar · Krympfitting · Glidteknik · Kallkrympning · Kombinationer därav
 • Säkerhetsskärsystem
 • Fasbestämning
 • VLF-Kontrollera efter BGV A3 · VDE 0276
 • Mantel fel testning
 • kabel locator
 • Instruktion Byte av tillstånd upp till 30 kV tillgängligt

Arbeta på transformatorstationer upp till 36 kV / växelplattor / transformatorer

 • Byte av mellanspänningsomkopplare
 • kablar för skydd, mätning och telekontrollteknik; Linje differential och distansskydd
 • Byte av lågspänningsbrytare och fördelningskort
 • Byta kompakta stationer
 • Rivning av gammalt, ej inkapslat växelverk
 • fullständiga renoveringar
 • därmed uppkommit låssmedarbete
 • Kärnborrning i armerad betong
 • Byta kabelbroar
 • Transport av växlar och transformatorer (-2.5t med eget fordon)
 • underhåll

Arbeta på 1 kV kabelnät

 • Muffmontering till 1 kV-kablar, t.ex.
 • Plastkabel, t.ex. NAYY-J, N2XY, N2XCW2Y, …
 • Jordkabel, t.ex. NAKBA, NAKBY, NAKLEY, …
 • Ansluta, byta ut, reparera husanslutningslådor
 • med NH eller Diazed häck
 • plast- och gjutjärns-lådor
 • Lägg på NH-säkringsremsor i kablardistributörskåp, stationer, system
 • Skapande, reparation och reparation av kabeldistributionskåp
 • Skapa, expandera, reparera, reparera lågspänningsdistributörer i transformatorstationer
 • kabel locator
 • Kabelarbeten
 • Skapande, reparation, underhållning i 1-kV-kabelnät
 • Felisolering, prov. Eliminering och / eller eliminering (utan civilingenjör)
 • Underhåll, vård, rengöring av 1 kV-system
 • kablardistributörskåp – rengöring · inuti · utanför · målning · skyltar
 • alla „arbetar under spänning (AuS)“ på plast, jordkablar, husanslutningslåda · kabeldistributionskåp ·lågspänning kraftfördelning
 • Datainsamling och skyltar av lågspänningssystem
 • Skapande, korrigering av beteckningar och planer
 • Arbeta på mesh-, ring- och stjärna
 • Byt behörighet på din förfrågan (Instruktionskurs upp till 30KV tillgänglig)

Arbeta på 1 kV till 36 kV distributionsnät

 • Placera / byta överledning på NFA
 • Gör / byt ut takstolpar
 • ställa in / byta master
 • transport av master
 • Slack reglera overheadkablar
 • fri skärning av luftledningar
 • Växlar från överledning till underjordisk kabel / hängande över anslutningar
 • Demontering av luftledningar
 • nya mastföreställningar 1 kV till 36 kV

Arbeta på telekommunikationsnät

 • Kabelmontering på plast- och pappersisolerade telekommunikationskablar
 • i huvud- och grannkabelnät
 • på plast-, bly- och stålkorrugerad kabel
 • hylsenheten
 • Skapa slutförslutningar
 • Skapa, byta ut kabelfördelare
 • kontroll av ledningar
 • Byt arbete i kabelfördelare
 • kabelläggning
 • Avbrottsfri utbyte av kablar och komponenter

Arbetar på bredbandsnätverk

 • Allt arbete i distributionsnät på kablar, förstärkare, distributörer, matare och överföringspunkter

kabelläggning

 • egen kabel trumma trailer (nyttolast 2,8t)
 • Kabelrem 200m (handmanövrerad)
 • Tom rörinstallation
 • Rörläggning · Elektronisk ljud avsändarplats (mulch)
 • Rörundersökning av t.ex. Vägkorsningar -20m (kameraundersökning)

Fel och akut service 24h

Vi jobbar ständigt för att utöka vårt utbud av tjänster. Övriga tjänster på begäran.