elektroteknik

Som ledande elteknikbolag har vi sedan 2003 erbjudit alla tjänster avseende energi, telekommunikation och bredbandskabel.

Sedan 1992 är jag elektriker och kan bevisa många års yrkeserfarenhet hos energi + telecommunications Company.

Vi delar vårt företag i tre områden: